https://mobirise.com/
Kursy w Kielcach 

Zapraszmy!

Kursy odbywają się w Kieleckim Parku Technologiczny, Bud. Skye Inc., 
ul. Karola Olszewskiego 6
Tel: +48 600 010 189, 42 632 88 97

Kursy

Oferta przygotowana przez Progres i Transition Technologies PSC.

Programowanie Front End

Łódź, Kielce

90 godz warsztatów + 90 godz konsultacji + 120 godz praktyk w firmie Transition Technologies.
Koszt kursu - 8 400 zł (brutto)

Kurs przeznaczony dla osób nie związanych z branżą IT - od podstaw. Wymagania - przed przystąpieniem do kursu należy podejść do testu kompetencyjnego oraz testu językowego - wymagany minimalny poziom znajomości języka to A2, sugerowany - B1.

Tester

Łódź, Kielce

90 godz warsztatów + 90 godz konsultacji + 120 godz praktyk w firmie Transition Technologies.
Koszt kursu - 8 400 zł (brutto)

Kurs przeznaczony dla osób nie związanych z branżą IT - od podstaw. Wymagania - przed przystąpieniem do kursu należy podejść do testu kompetencyjnego oraz testu językowego - wymagany minimalny poziom znajomości języka to A2, sugerowany - B1.

Programowanie Java

Kielce

90 godz warsztatów + 90 godz konsultacji + 120 godz praktyk w firmie Transition Technologiesy.
Koszt kursu - 8 400 zł (brutto)

Kurs przeznaczony dla osób nie związanych z branżą IT - od podstaw. Wymagania - przed przystąpieniem do kursu należy podejść do testu kompetencyjnego oraz testu językowego - wymagany minimalny poziom znajomości języka to A2, sugerowany - B1.

Programowanie Front End

Programista Front End to osoba, która odpowiada za co widzą i czego doświadczają użytkownicy surfujący po Internecie. W tym wypadku w parze z funkcjonalnością i nienagannym działaniem stron oraz aplikacji internetowych musi iść estetyka oraz dbałość o najwyższą jakość doświadczeń użytkownika. Specyfika pracy Front-end Developera polega na tym, że łączy stricte „techniczne” umiejętności z kreatywnością i twórczym podejściem do wykonywanych zadań. 

Kurs obejmuje 90 godz warsztatów + 90 godz konsultacji + 120 godz praktyk w firmie Transition Technologies i obejmuje zagadnienia:

    - Podstawy HTML i stylów CSS

    - Wykorzystanie framework’a Bootstrap

    - Wykorzystanie framework’a Bootstrap

    - Technika Responsive Web Design (RWD)

    - System kontroli wersji (np. GIT)

    - Podstawy algorytmów i struktur danych

    - Narzędzia programistyczne

    - Protokoły sieciowe (np. HTTP)

    - Podstawy języka JavaScript

    - Debugowanie kodu

    - Technologia AJAX

    - Testowanie jednostkowe

    - Biblioteka jQuery

    - Framework AngularJS

    - Metodyki zwinne prowadzenia projektów (SCRUM)


Tester Aplikacji

Tester to osoba, która jest odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie różnego rodzaju testów na dostarczonym przez programistów oprogramowaniu, zwykle na podstawie dokumentacji technicznej. Może to być jasno i obszernie opisana specyfikacja systemu, szkic lub inny dokument określający wymagania dotyczące testowanego oprogramowania. Umiejętność analizy wymagań, wiedza techniczna z zakresu IT oraz umiejętności miękkie jak komunikatywność, skrupulatność, odpowiedzialność. 

Kurs obejmuje 90 godz warsztatów + 90 godz konsultacji + 120 godz praktyk w firmie Transition Technologies i obejmuje zagadnienia:

- Wprowadzenie do testowania oprogramowania Unlimited users:

- praca testera i możliwości rozwoju

- uzasadnienie i rola testowania

- proces rozwoju oprogramowania

- typy i poziomy testów

- projektowanie testów

- przegląd podstawowych narzędzi testerskich

- Zarządzanie zespołem i organizacja pracy w zespołach testerskich 

- budowanie i komunikacja w zespole

- przegląd metodyk wytwarzania oprogramowania np. Waterfall, Agile, Scrum, Kanban

- Testowanie aplikacji web’owych z wykorzystaniem narzędzi do automatyzacji 

- narzędzia wspomagające testowanie

- testy manualne, testy bezpieczeństwa

- testy wydajnościowe z wykorzystaniem np. JMeter

- testy automatyczne serwisów web’owych z wykorzystaniem np. SoapUI

- Zarządzanie testami (odpowiedzialne planowanie, wymagania i dokumentacja)

- Automatyzacja testowania interfejsu użytkownika przy pomocy narzędzia Selenium

- Przygotowanie do uzyskania certyfikatu ISTQB Foundation (odpowiedzi na najczęstsze pytania, egzaminy próbne)


Programowanie JAVA

Kurs obejmuje 90 godz warsztatów + 90 godz konsultacji + 120 godz praktyk w firmie Transition Technologies i obejmuje zagadnienia:

Podstawy programowania - wprowadzenie, przygotowanie środowiska, podstawowe pojęcia i słowa kluczowe, pierwszy program (programowanie, kompilowanie, uruchomienie), typy danych, zmienne, nazwy, operatory, konwersja typów, funkcje wprowadzenie do zasad arytmetyki w programowaniu: wykonywanie operacji na zmiennych typów prostych, klasy opakowujące, instrukcje sterujące w programowaniu: stworzenie programu z wykorzystaniem pętli IF, omówienie konstrukcji SWITCH jako alternatywy dla wielu IF-ów, instrukcje sterujące: while, do while, stworzenie programu wykorzystującego znane instrukcje sterujące, wprowadzenie do tablic (podstawy: deklaracja, inicjalizacja, korzystanie). 

Algorytmika w programowaniu - zasady tworzenia algorytmów, implementacja algorytmu na podstawie stworzonego diagramu      

Modelowanie - zasady tworzenia abstrakcji i modelu danych oraz dekompozycji problemu, implementacja modelu danych - wstęp do klas i obiektów   

Programowanie obiektowe - nazewnictwo i deklaracje klas, zmiennych i metod: paczki, modyfikatory dostępu, zasady nazewnictwa, zakres widoczności, omówienie zasad podziału kodu na metody i klasy, konstruktory, inicjalizacja, konwersja typów, rzutowanie, enkapsulacja, dziedziczenie, polimorfizm, interfejsy, klasy abstrakcyjne, porównywanie obiektów: equals, compareTo, compare, Coparator/Comparable, kolekcje: List i Set, kolekcje: Map i Queue    

Zarządzanie zależnościami w projekcie, obsługa wyjątków - wprowadzenie do tematyki obsługi wyjątków w Javie, zapoznanie z terminami: wyjątek, błąd, wprowadzenie do mechanizmu try-catch, rozszerzenie wiedzy o bloku try-catch (multicatch, finally), zachowanie aplikacji w sytuacjach wyjątkowych - najlepsze praktyki.

Operacje na plikach - rodzaje plików, otwieranie i zapisywanie, append vs write, tworzenie, kopiowanie, przenoszenie plików i folderów.

Programowanie funkcyjne Java8 - functional interface i lambda – podstawy, operacje na kolekcjach (Collections i Streams)

Testowanie - wprowadzenie do testów, rodzaje testów, podejście TDD

Metodyki zwinne i SCRUM - Junit, tworzenie kodu w oparciu o testy TDD