Cena

Sprawdź cenę z dotacją
Warsztaty Konsultacje Praktyki

godzin szkoleniowych

(cena bez dotacji)

Wolne miejsca:

0

Jak wyglądają zapisy?

Kurs Java - podstawy

Kurs od podstaw uczący języka programistycznego Java. Przygotowuje on do pracy na stanowisku Junior Java Developer.

Jak wygląda praca w IT

Najlepszy kursant otrzyma ofertę pracy w Transition Technologies PSC

12 000 zł

możliwe zarobki brutto doświadczonych programistów

50 000

programistów brakuje w Polsce

500 000

specjalistów IT brakuje w Europie

Wymagania:

 • • Chęci i zapał do działania
 • • Zaangażowanie w poznawanie nowych obszarów wiedzy
 • • Zdolność analitycznego myślenia
 • • Przed przystąpieniem do kursu należy podejść do testu kompetencyjnego oraz testu językowego - wymagany minimalny poziom znajomości języka to A2, sugerowany - B1.
Sprawdź czy jesteś urodzonym programistą!

Jak wygląda nasz kurs?

 • • Zapewniamy sale szkoleniowe, oprogramowanie, pyszną kawę i ciastka – wymagamy jedynie własnego laptopa
 • • 300 godzin nauki się pod okiem doświadczonych, pomocnych i cierpliwych specjalistów, bez względu na wybrany tryb nauki (dzienny, wieczorowy, weekendowy)
 • • 70% czasu to praca z kodem
 • • 30% czasu to omówienie dobrych praktyk programistycznych
 • • 0% zmarnowanego czasu
 • • Jako jedyni na rynku oferujemy praktyki w TTPSC
 • • Osoba o najlepszych wynikach otrzyma ofertę pracy!

Program kursu:

Aby opanować język Java trzeba najpierw zrozumieć powody jego powstania, ewolucję i modelujące go siły.

Dodatkowo podczas tego warsztatu zostaną omówione podstawowe zagadnienia związane z samym językiem, przygotowanie środowiska programistycznego, konfiguracja gita i wiele więcej.

Na sam koniec uruchomimy naszą pierwszą aplikację napisaną w Javie. 

Ten warsztat dotyczy trzech najbardziej podstawowych elementów Javy: typów danych, zmiennych i tablic. Podobnie jak wszystkie nowoczesne języki programowania Java obsługuje klika podstawowych typów danych. Używamy ich do tworzenia zmiennych i tablic.

Rozwiązanie proponowane w tym obszarze przez Javę jest czyste, wydajne i spójne i gwarantuje wysoką jakość i jednoznaczność tworzonego kodu.

Język programowania używa instrukcji sterujących do modyfikacji przebiegu wykonywania programu w  zależności od stanu zmiennych lub wyrażeń.

Podczas tego warsztatu omówimy wszystkie trzy rodzaje instrukcji sterujących wyboru, iteracyjne oraz skoku.

Klasa to podstawa Javy jako języka obiektowego. Klasa jest konstrukcją logiczną, na której bazuje cały język ponieważ to właśnie ona definiuje kształt i zachowanie obiektów. Klasa stanowi również esencję programowania obiektowego. Każdy element implementowany w programie Javy musi zostać umieszczony wewnątrz klasy.

Z uwagi na fundamentalny charakter tego zagadnienia, jego omówienie zajmuje aż dwa warsztaty.

W niniejszym warsztacie skupimy się na wprowadzeniu podstawowych elementów klasy i tworzeniu obiektów. Dodatkowo wprowadzimy pojęcie metody i konstruktora oraz słowo kluczowe this.

Niniejszy warsztat kontynuuje omawianie metod i klas zapoczątkowane w poprzednim warsztacie. Porusza klika interesujących tematów związanych z metodami, między innymi ich przeciążanie, przekazywanie parametrów i rekurencję.

Dziedziczenie to jeden z najważniejszych elementów programowania obiektowego ponieważ umożliwia tworzenie klasyfikacji hierarchicznej. Dziedziczenie pozwala tworzyć ogólną klasę definiująca właściwości wspólne  dla pewnego zbioru klas.

W terminologii Javy klasę którą się dziedziczy nosi nazwę klasy bazowej natomiast klasa która dziedziczy nosi nazwę klasa potomna.

Warsztat omawia dwie cechy języka Java, które pozwalają na modularyzacje i generyczność tworzonego kodu.

Pakiety to pojemniki na klasy używane do odpowiedniego podziału przestrzeni nazw klas.

Interfejsy określają zbiór metod które będą implementowane przez jedną lub więcej klas. Sam interfejs w swojej tradycyjnej formie nie definiuje żadnych implementacji.

Ten warsztat omawia mechanizm obsługi wyjątków w języku Java. Wyjątki to nietypowa sytuacja która wystąpiła w trakcje wykonywania kodu programu Innym słowy wyjątek to błąd wykrywany w trakcie działania programu.

Obsługa wyjątków Javy pozwala przenieść zarządzanie błędami do świata programowania obiektowego.

Ten warsztat wprowadza nas w bardziej zaawansowane zagadnienia związane z klasami zagnieżdżonymi i klasami wewnętrznymi, pozwala nam lepiej zrozumieć mechanizm związany z automatycznym opakowywaniem typów prostych na sam koniec warsztatu zostaną omówione typy wyliczeniowe.

Niniejszy warsztat rozpoczyna omówienie pakietu java.util. Ten niezmiernie ważny pakiet zawiera mnóstwo klas i interfejsów związanych z podstawową manipulacją danymi wykorzystywaną w każdej aplikacji komercyjnej.

Pakiet zawiera między innymi klasy odpowiedzialne za generowanie liczb pseudolosowych, zarzadzanie datą i czasem, obserwowanie zdarzeń, edycja zbiorów bitów, podział łańcuchów na tokeny i obsługa formatowanych danych.

Co więcej pakiet java.util zawiera jeden z najbardziej przydatnych podsystemów Javy framework Collection Framework to wyrafinowana hierarchia klas i interfejsów zapewniających zarządzanie grupami obiektów na najwyższym poziomie. Każdy programista powinien się z nimi dokładnie zapoznać.

Na tym warsztacie kontynuujemy omawianie pakietu java.util – tym razem jednak skoncentrujemy się przede wszystkim na analizie klas i interfejsów które nie należą do frameworku Collections.

Niniejszy warsztat rozpoczyna omówienie pakietu java.util i java.nio. Ten niezmiernie ważny pakiet zawiera mnóstwo klas i interfejsów związanych z bardzo różnymi zadaniami. Pakiet zawiera między innymi klasy odpowiedzialne za generowanie liczb pseudolosowych.

Podczas tego warsztatu dowiemy się jakie zmiany zostały wprowadzone w klasach i metodach po wprowadzeniu typów sparametryzowanych w Javie oraz jak programować wielowątkowo aby nasz program wykonywał kilka obliczeń w tym samym czasie.

W warsztacie tym zostaną omówione najważniejsze zmiany jakie zostały wprowadzone w Jave 8 od interfejsów funkcyjnych po przez lambdy „->” aż do Steam API.

Dowiemy się jak testować nasze oprogramowanie i jak ważny jest to proces w programowaniu oraz poznamy najważniejsze metodologie SCRUM i AGILE które są wykorzystywane przez wiele zespołów programistycznych każdego dnia.

1

Kliknij przycisk „Zapisz się” i wypełnij krótki formularz.

Więcej

2

Prześlemy Ci link do testów, które zweryfikują Twoje predyspozycje.

Więcej

3

Czekaj na szczegółowe informacje.

Więcej